Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Η ελευθερία γεννιέται από αυτά πού μας σκλαβώνουν!


Ἡ ἐλευθερία γεννιέται 

ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν!


(Μέ μία μόνο εἰκόνα!)Τά πάθη μᾶς κρατοῦν αἰχμαλώτους,

ὅμως μποροῦμε νά πετάξουμε μακριά ἀπό αὐτά

μέ τό ἀγγελικό ζεῦγος τῶν φτερῶν

τῆς πίστεως καί τῆς μετανοίας!


Καί τότε,

 πρός μεγάλη λύπη καί ἧττα τοῦ Διαβόλου,

κάνουμε τήν ἐλευθερία τῆς ψυχῆς

νά γεννιέται ἀπό αὐτά,

 μέ τά ὁποῖα μέχρι πρίν

 τήν εἶχε σκλαβωμένη!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου