Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Αγία Αγάθη -- θεραπεύτρια για τον καρκίνο του μαστού--- 5 Φεβρουαρίου


 Η Αγία Αγάθη η Μάρτυς, 

προστάτης για τον καρκίνο. 

Η ωραία και πλούσια κόρη 

έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ.

 στη Σικελία.

 Ο τοπικός ηγεμόνας Κυντιανός, 

στον οποίο την 

κατήγγειλαν ως Χριστιανή,


 όταν εκείνη δεν απαρνήθηκε την πίστη της,

 έβαλε να της κάνουν μια σειρά από μαρτύρια, 

μεταξύ των οποίων και 

ο ακρωτηριασμός του στήθους της, 

με αποτέλεσμα 

να εκπνεύσει στην φυλακή.

 Ακριβώς γι’ αυτόν τον ακρωτηριασμό της,

 εξαιτίας του οποίου απεικονίζεται

 σε μερικές αγιογραφίες να κρατά 

δίσκο με τα στήθη της,

 είναι η 

θεραπεύτρια για τον καρκίνο 

και για όλες τις παθήσεις των μαστών

 (εορτάζει 5 Φεβρουαρίου).
*****

Θαύμα της ΑγίαςΟ λαός της Κατάνης τιμούσε και σεβόταν την Αγία.
 Ως ανταπόκριση στην τιμή αυτή,
 η Αγία Αγάθη έσωσε την πόλη της
 από τη φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας.
 Οι κάτοικοι της Κατάνης έτρεξαν στον τάφο της 
και αφού πήραν τη λάρνακα με το άγιο λείψανό της,
 την έστρεψαν προς την λάβα, 
που ζύγωνε την πόλη και 
έτσι αποσοβήθηκε η συμφορά.
Το γεγονός αυτό συνέβη 
στις 5 Φεβρουαρίου του έτους 252 μ.Χ.
ακριβώς ένα χρόνο μετά το μαρτύριο της Αγίας.
*****


Χαίρει, σκότει δοθεῖσα φρουρᾶς Ἀγάθη,
Μισοῦσα καὶ φῶς, εἰ πλάνων ὄψεις βλέπει.
Πέμπτῃ ἐν φυλακῇ Ἀγάθη θάνεν εἶδος ἀρίστη.
Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ῥόδον εὔοσμον τῆς παρθενίας, νύμφη ἄφθορος τοῦ Ζωοδότου, ἀνεδέδειξαι Ἀγαθὴ πανεύφημε· τῶν ἀγαθῶν τὴν πηγὴν γὰρ ποθήσασα, μαρτυρικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέπρεψας· μάρτυς ἔνδοξε, λιταῖς σου θείαις ἀγάθυνον τοὺς πόθῳ μεγαλύνοντας τοὺς ἄθλους σου.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Στολιζέσθω σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, πορφυρίδα ἔνδοξον, καταβαφεῖσαν ἐξ ἁγνῶν, ῥύθρων Ἀγάθης τῆς Μάρτυρος· Χαῖρε, βοῶσα, Κατάνης τό καύχημα.

Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Κλέος πίστεως καὶ εὐσεβείας, ὁσιότητος καὶ παρθενίας, προθυμίᾳ κοσμουμένη ἀθλήσεως, ἀνηγορεύθη, Ἀγάθη Νοῦς ὅσιος, αὐτοπροαίρετος, ὄντως τιμὴ εἰς Θεόν, πατρίδος λύτρωσις, Χριστῷ νυμφικῶς πρεσβεύουσα, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου