Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Free your mind !! .....

Η τηλεόραση είναι μια νέα πραγματικότητα που συνδέθηκε στενά με την ζωή του συγχρόνου ανθρώπου. Με την τηλεόραση μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση της πραγματικότητας που υπάρχει στον κόσμο, στην κοινωνία, να πληροφορηθούμε πολλά παγκόσμια και κοινωνικά γεγονότα, να μάθουμε τις σκέψεις των ανθρώπων και τόσα άλλα. 
Φαίνεται σαν ανάγκη αλλά δεν είναι. Αρκετές οικογένειες αποφεύγουν να έχουν. 
-Μπορείτε να σκεφτείτε γιατί; 
-Διότι περικλείει πολλούς καί σοβαρούς κινδύνους.
-Ποιοι είναι; υργεί ως ψυχοναρκωτικό, εφάμιλλο με όλα τα άλλα ναρκωτικά. 
Ὁ άνθρωπος αποκτά εξάρτηση από την τηλεόραση, ὑποδουλώνεται, χάνει έτσι τήν ελευθερία του. Ἡ τηλεόραση γίνεται πάθος από το ὁποῖο δέν μπορεί νά ελευθερωθεί.

 2)Η δυσλειτουργία της προσωπικότη
Μερικοί από αυτούς είναι 
1)ο εθισμός που μπορεί να λειτοτος του ανθρώπου, ιδιαιτέρως των παιδιών, αφού δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην λεκτική σκέψη, δηλαδή στον λόγο και στην δυνατότητα της έκφρασης. Το παιδί αλλά και ὁ ώριμος τηλεθεατής δεν είναι παρά ένας παθητικός σιωπηλός δέκτης όσων τοῦ προβάλλονται. Δέν κάνει διάλογο αλλά υφίσταται μία πλύση εγκεφάλου. Δέν καλλιεργεί τό λόγο ούτε την σκέψη του. Δεν εκφράζεται ούτε προσπαθεί να ἐπικοινωνήσει μέ κανέναν. Ουσιαστικά ἀπομονώνεται από τούς πάντες, κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται ἐγωκεντρικός και αρρωσταίνει ψυχικά. Ἡ προσωπικότητα του δεν ἀναπτύσσεται ὁμαλά
  3)Ο κίνδυνος του μιμητισμού και της βίας Τά πρότυπα πού προβάλλονται είναι αρνητικά, δαιμονικά. Ιδίως τά παιδιά τείνουν νά μιμούνται αὐτό πού βλέπουν. Έχουμε παιδιά πού αὐτοκτόνησαν ἤ πού έκαναν εγκλήματα μιμούμενοι  τής μικρής οθόνης.


         4)η ανικανότητα επικοινωνίας, παρά την συνεχή πληροφόρηση. Παρ' όλη την τεράστια κυκλοφορία
πληροφοριών οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ δυσκολεύονται να ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ἡ τηλεόραση επιβάλλει τη σιωπή μέσα στην οικογένεια. Αυτός πού θέλει να πει τόν πόνο του, νά περιγράψει μια κατάσταση πού έζησε, δέν βρίσκει  κάποιον να τον ακούσει. Καί ὁ ίδιος σιγά-σιγά μαθαίνει νά μην επικοινωνεί. Ὁ άνθρωπος σιγά-σιγά γίνεται ανίκανος νά ἐπικοινωνήσει, ανίκανος νά αγαπήσει αληθινά τόν άλλο. Αλλά εκτός αὐτῶν υπάρχουν καί 


5) Οἱ σπουδαιότεροι κίνδυνοι :οἱ ηθικοί.
Ἡ τηλεόραση είναι δάσκαλος της ἀνηθικότητας καί μάλιστα κάθε είδους. Ὁ Κύριος μᾶς έδωσε εντολή νά μήν μολύνουμε τήν καθαρότητα τής ψυχής μας ούτε μέ ένα πονηρό βλέμμα, οὔτε μέ μιά πονηρή σκέψη. Είπε ὅτι ήδη έκανε πορνεία στην καρδιά του εκείνος πού βλέπει πονηρά μέ σκοπό νά επιθυμήσει.
Σκεφτείτε τώρα αν εκούσια στηνόμαστε μπροστά στην μικρή οθόνη και βλέπουμε ὅλες αὐτές τίς βρώμικες σκηνές καί εικόνες πού προβάλλει, πόσο ἁμαρτάνουμε, πόσο λερώνουμε την ψυχή μας. Ἡ αγνότητα, ἡ καθαρότητα είναι ένας πολύτιμος θησαυρός πού πρέπει νά τον διαφυλάξουμε. Ένας άγιος έλεγε ὅτι ὁ Θεός ζητάει από τούς νέους κυρίως δύο πράγματα:
1) τήν αγνότητα καί
2) τήν ταπείνωση. Ὁ ἅγιος Ἀπ. Παῦλος γράφοντας στό νέο τότε ἅγιο Τιμόθεο τον προέτρεπε: σεαυτόν ἁγνόν τηρεί, δηλ. φρόντιζε νά τηρείς τόν εαυτό σου ἁγνό, καθαρό. Είναι δηλ. εντολή από το Θεό ἡ τήρηση της ἁγνότητας. 
-Και τί λέτε ἡ αγνότητα ἀφορᾶ μόνο στό σώμα;
-Ὄχι βέβαια . Ἀφορά και στη ψυχή. Πρέπει να είμαστε καθαροί καί στίς σκέψεις μας καί στις επιθυμίες μας και στα συναισθήματά μας. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο όταν δεν προσέχουμε τί βλέπουμε. 
-Γιατί; Μπορείτε να τό αἰτιολογήσετε;
-Διότι οἱ σκέψεις μας , οἱ επιθυμίες μας, τά συναισθήματά μας τροφοδοτοῦνται κυρίως ἀπό το τί βλέπουμε καί τί ακούμε. Οἱ αισθήσεις μας είναι οἱ πόρτες και τα παράθυρα τῆς ψυχής μας. Μ' αυτές ἡ ψυχή μας επικοινωνεί μέ τόν κόσμο. Όταν αφήνουμε νά περνάνε από τίς αισθήσεις μόνο καλά ,καθαρά πράγματα τότε καί ἠ ψυχή μένει καθαρή . Αντίθετα ὅταν περνούν σάπια, μολυσμένα, ανήθικα πράγματα τότε και ἡ ψυχή λερώνεται. Τότε καί ἡ φαντασία και μνήμη λειτουργούν καταστροφικά και μας τά ξαναθυμίζουν. Τότε και οἰ σκέψεις μας και οἱ επιθυμίες μας είναι ανάλογες μέ αυτά πού είδαμε ἤ ακούσαμε και τείνουμε-ἐδῶ είναι και ὁ πιο φοβερός κίνδυνος- νά τα κάνουμε καί πράξη , νά τά  μιμηθούμε. Αυτό λέγεται πλήρης συγκατάθεση στην αμαρτία, είναι ἡ ολοκλήρωση τῆς αμαρτίας, ἡ έμπρακτη αμαρτία όπως λέμε. 
-Βλέπετε λοιπόν πώς από μιά μικρή αμέλεια καί απροσεξία στό βλέμμα μπορεί ὁ άνθρωπος νά κάνει και τίς χειρότερες αμαρτίες; Θυμάστε κάποιο σχετικό παράδειγμα από τήν Παλαιά Διαθήκη;
-Τοῦ Δαβίδ. Αυτός ήταν σπουδαίος άνθρωπος: Βασιλιάς καί προφήτης, ἄνθρωπος πού αγαπούσε καί σεβόταν τον Θεό 
Επειδή όμως, δεν πρόσεξε κάποτε τό βλέμμα του καί εἶδε πονηρά μιά γυναίκα μέ σκοπό νά ἐπιθυμήση έκανε διπλή φοβερή αμαρτία: μοιχεία καί φόνο. Κατόπιν έκλαιγε καί ἐξομολογεῖτο ὅλη του τή ζωή. Μάλιστα έγραψε καί τον 50ο Ψαλμό, τόν ψαλμό τῆς Μετανοίας (Ελέησον με ὁ Θεός...) καί πολλούς άλλους. Ὁ Θεός πού δέχτηκε τήν μεγάλη του μετάνοια τόν συγχώρησε Θά μπορούσε ὅμως πολύ εύκολα νά αποφύγει ὅλη αὐτήν τήν ταλαιπωρία και τήν διπλή αμαρτία, τήν διπλή μαχαιριά στην ψυχή του, ἄν πρόσεχε τά μάτια του καί τά έπαιρνε αμέσως από τόν πειρασμό. Ἐκ τοῦ ὁρᾶν τίκτεται τό ἐρᾶν λέει ἡ Αγία Γραφή δηλ ἀπό τό βλέμμα γεννιέται ἡ επιθυμία. Αυτό πού βλέπουμε, ἄν δέν προσέξουμε, πέφτουμε στον πειρασμό νά το ἐπιθυμήσουμε κιόλας. Γιαυτό ἄς βλέπουμε πάντα ὑγιῆ, αγνά θεάματα καί ποτέ σαρκικά , σάπια, ύποπτα, πονηρά.
Πόσο πολύ μπορεί νά πληγωθούμε μέ τά λεγόμενα ακατάλληλα θεάματα, πού είναι για όλους ακατάλληλα καί ὄχι μόνο γιά τούς ανηλίκους όπως γράφουν. Μάλιστα τελευταία δέν γράφουν κἄν ακατάλληλα ἀλλά κατάλληλο γιά όλους- γιά τά παιδιά απαιτείται γονική συναίνεση. Είναι μια ακόμη παγίδα διότι πώς εἶναι δυνατόν νά γνωρίζει ὁ καημένος ὁ γονιός ἐκ τῶν προτέρων τί θά προβληθεί· και δείχνουν ὅ,τι θέλουν παρασέρνοντας καί τα παιδιά στήν τηλεθέαση ἀνεπίτρεπτων καί νά τά ὀνομάσει κανείς πραγμάτων.


  6)Άλλος μεγάλος κίνδυνος είναι ὅτι ἡ τηλεόραση πολλές φορές παραπληροφορεῖ δίνει δηλ. ψεύτικη εικόνα τοῦ κόσμου και τής κοινωνίας. 
Ακόμη οι δημοσιογράφοι, οι παραγωγοί προγραμμάτων και οι σύμβουλοι των τηλεοπτικών Σταθμών περισσότερο διαμορφώνουν την κοινωνία, παρά την εκφράζουν και μάλιστα την διαμορφώνουν αρνητικά, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει παιδευτικά. 
(Αυτή ἡ ἑνότητα πού ἀκολουθεῖ ἄς διδαχθεῖ στά μεγαλύτερα παιδιά(Γ' Γυμνασίου-Λύκειο))
[ -Μπορεῖτε νά ἀποδείξετε αὐτή τή θέση; Γιατί συμβαίνει αυτό;
-Συμβαίνει γιά τούς ἑξῆς λόγους:
Πρώτον, ο τρόπος προβολής τῶν διαφόρων κοινωνικών φαινομένων εξαρτάται από την οπτική γωνία από την οποία τα βλέπει ο δημοσιογράφος, ο παραγωγός. Η ψυχολογία μας έχει διδάξει ότι υπάρχει το φαινόμενο της προβολής, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος προβάλλει στον άλλο αυτό που έχει μέσα του. Έτσι, ο εμπαθής άνθρωπος συνεχώς βλέπει και στην κοινωνία τα πάθη που υπάρχουν μέσα του. Όποιος είναι άρρωστος ψυχικά βλέπει παντού αρρώστιες και πάθη, ενώ όποιος έχει ψυχική υγεία βλέπει και την υγιή πλευρά της κοινωνίας.

Μέσα από το πρίσμα αυτό πρέπει να δούμε το γεγονός ότι δεν προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως παραδείγματα που συνιστούν την υγεία του λαού, και υπάρχουν τόσα πολλά. Πλεονάζουν τα εγκλήματα και οι διάφορες μορφές βίας. Ουσιαστικά, με τέτοιες παρουσιάσεις επιδιώκεται να απαντηθούν ερωτήματα που απασχολούν τον ίδιο τον παρουσιαστή. Έτσι, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν περνούν αξίες αλτρουισμού, ευποιίας, καλοσύνης, αγάπης. Και αν παρουσιάζωνται μερικά τέτοια περιστατικά είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα εγκλήματα, που προτάσσονται στην παρουσίαση.
Δεύτερον, η παρουσίαση μερικών φρικιαστικών γεγονότων είναι αποσπασματική και απολυτοποιείται, λόγω της τρομερής ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι ένα μεμονωμένο περιστατικό που παρουσιάζεται από το ένα “κανάλι”, λόγω της ανταγωνιστικότητος, παρουσιάζεται ταυτόχρονα και από τα άλλα. Εάν κάποιο γεγονός είναι φρικιαστικό, τότε όλα τα “κανάλια” για να είναι ενημερωμένα και, φυσικά, για να προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού, ασχολούνται με αυτό, γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, καλούνται ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί για να μελετήσουν το φαινόμενο. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται για να ανεβάσουν το ποσοστό της ακροαματικοτητας, γιατί πιστεύεται ότι αυτό θα συντελέσει στην αύξηση των διαφημίσεων και βέβαια, την εισροή χρηματικών πόρων στον Σταθμό. Έτσι, ένα μεμονωμένο γεγονός γίνεται καθολικό, παρουσιάζεται ότι εκφράζει την κοινωνία, ενώ δεν συμβαίνει αυτό στην πράξη.
Νά πῶς μπαίνουμε μέ τήν τηλεόραση σ' ἕναν ψεύτικο, φανταστικό κόσμο καί οὐσιαστικά αφηνόμαστε νά μᾶς διαμορφώσουν ταΐζοντας μας ψέμματα ἤ μισές ἀλήθειες. Αὐτό λέγεται εἰσβολή στήν ψυχή μας καί καταστρατήγηση τῆς ἐλευθερίας μας Ἡ σύγχρονη τηλεόραση δεν εκφράζει την κατάσταση της κοινωνίας, αλλά προσπαθεί να την διαμόρφωση. Αν σκεφτεί κανείς ότι και η χρήση της τηλεόρασης τίθεται μέσα στην προοπτική της κάθε λογής εξουσίας, που επιδιώκει να αποχαύνωση τον λαό και να τον αποπροσανατολίσει, τότε καταλαβαίνει τους βαθύτερους σκοπούς.
Δεν πρέπει να στεκόμαστε σε παθητική κατάσταση, αλλά να δραστηριοποιηθοῦμε. Η ενεργοποίηση, εκτός των άλλων, συνίσταται στο να αναπτύξουμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς και να αντιδρούμε σε κάθε προσπάθεια καταδυνάστευσης της ελευθερίας μας. Η προσπάθεια να διαφυλάξουμε την εσωτερική μας ελευθερία είναι επιβεβλημένη ανάγκη.
-Μήπως γνωρίζετε άλλες αρνητικές ἐπιδράσεις και ἀποτελέσματα τῆς τηλεόρασης;
-Υπάρχουν ακόμη πολλές:7) Ἡ τηλεόραση είναι χρονοφάγος. Ὑπολογίζεται ὅτι ἕνας σύγχρονος άνθρωπος 65 ἐτῶν έχει περάσει τα 9 του χρόνια παρακολουθώντας τηλεόραση. Κατασπαταλεῖται πολύτιμος χρόνος πού θά μπορούσε νά αξιοποιηθεί δημιουργικά καί ψυχοφελῶς

8)Ἡ τηλεόραση ὑποκατέστησε τή μελέτη ,τό βιβλίο, ἐνῶ ἡ απόδοση τῶν μαθητών πού την παρακολουθοῦν πέφτει. Ἀκόμη τά παιδιά ἰδίως τά μικρότερα έχουν ἀδυναμία συγκεντρώσεως τῆς προσοχής τους ἐξ αιτίας της τηλεόρασης.

9)Ἡ τηλεόραση προκαλεί καί σωματικές βλάβες ἐκτός από τις ψυχικές: μείωση τῆς ὀπτικῆς οξύτητας, σωματική αδράνεια πού οδηγεί στην παχυσαρκία, πονοκέφαλο (όταν βλέπει κανείς πολύ) κλπ

10)Ἡ τηλεόραση ἀπομόνωσε τούς ανθρώπους, εξάλειψε τίς ευκαιρίες γιά επικοινωνία μεταξύ τῶν ανθρώπων καί ἔκανε τήν ψυχαγωγία ατομική ἀπό συλλογική. Τά παιδιά έπαψαν νά παίζουν τά ἐνεργητικά παιγνίδια πού ἔπαιζαν παλαιότερα καί προτιμούν νά παρακολουθοῦν παθητικά τά διάφορα ;παιδικά καί ὄχι μόνο...Έτσι όμως δέν κοινωνικοποιοῦνται, δεν ἀναπτύσσεται φυσιολογικά ἡ προσωπικότητά τους· δέν μαθαίνουν νά αγαπούν.
Ατέλειωτος ὁ κατάλογος των κινδύνων καί των βλαβερών ἀποτελεσμάτων. Εἴπαμε τούς σπουδαιότερους...
-Πως θα ἀντιμετωπίσουμε λοιπόν παιδιά αὐτήν τήν κατάσταση πού δημιούργησε ἡ εἰσβολή της τηλεόρασης στη ζωή μας; Τί προτείνετε; (Ἄς ποῦνε τά παιδιά τίς σκέψεις τους)

1)Ἡ ιδανική λύση θά ἦταν <<νά κλείσουμε μια για πάντα και να ἀποκλείσουμε από τή ζωή μας την τηλεόραση. 
Ἐπειδή ὅμως δέν μποροῦμε ἴσως νά τό ἐπιβάλλουμε καί στά ὑπόλοιπα μέλη τῆς οικογένειάς μας τουλάχιστον ἄς τό προσπαθήσουμε στόν ἑαυτό μας. Ἔτσι θά γλυτώσουμε οριστικά μιά γιά πάντα ἀπό ὅλους τούς πειρασμούς καί τούς κινδύνους πού φέρνει μαζί της ἡ τηλεόραση. Ὁ άγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἶχε προφητέψει ὅτι θά ἔλθει καιρός πού ὀ διάβολος θά μπεῖ σ' ἕνα κουτί και τα κέρατά του θά εἶναι στά κεραμίδια;. Ἡ προφητεία ἐπαληθεύτηκε στις μέρες μας μέ τήν τηλεόραση καί τίς κεραίες της. Ὁ διάβολος μπήκε στά σπίτια μας καί μᾶς κάνει μάθημα. Δέν πρέπει νά τοῦ τό επιτρέψουμε. Ἄς τόν διώξουμε μέ μια ἀποφασιστική κίνηση ἀπό τή ζωή μας.


2)Ἄν μᾶς φαίνεται ἀκατόρθωτη αὐτή ἡ ἰδανική λύση (στήν πραγματικότητα δέν εἶναι) τουλάχιστον ἄς βάλουμε ὅρια αὐστηρότατα καί κανόνες στόν ἑαυτό μας. 
Ἄς αποφύγουμε τόν πειρασμό τῆς μικρής οθόνης καί ὅταν βρεθούμε μόνοι μας στό σπίτι. Ας μην την έχουμε σέ καμιά περίπτωση στό δωμάτιό μας. Ἄς ἀποφασίσουμε ποτέ νά μην τήν ανοίγουμε μόνοι μας. Ἄς έχουμε τό θάρρος νά φύγουμε ἤ νά αλλάξουμε αμέσως κανάλι ὅταν προβάλλονται πράγματα πού μᾶς 
λερώνουν ἤ μας ἀναστατώνουν και μας δαιμονοποιοῦν. Δέν επιτρέπεται νά συζητάμε ἤ νά παίζουμε μέ τό διάβολο. Πολλές φορές καί προγράμματα φαινομενικά ἀθῶα (π.χ. ἕνα μάτς ποδοσφαίρου) τά βρομίζουν παρεμβάλλοντας αἰσχρές διαφημήσεις· πρέπει νά ἔχουμε τήν ετοιμότητα και την ἀποφασιστικότητα νά αλλάξουμε αμέσως κανάλι ἤ καί νά σταματήσουμε την τηλεθέαση.
3)Ἄς διαμορφώσουμε ἔτσι τή ζωή μας , τό καθημερινό μας πρόγραμμα ὥστε νά μήν μένει νεκρός χρόνος. Πάντα νά κάνουμε κάτι δημιουργικό, θετικό (μελέτη πνευματική, προσευχή, βοήθεια στο σπίτι, περίπατος, βοήθεια κάποιων πού ἔχουν ἀνάγκη, ἄθληση) γιά νά μήν πέφτουμε στήν εύκολη λύση-πειρασμό νά δούμε τηλεόραση  Ἡ Αγία Γραφή καθώς καί ἡ δημιουργία τοῦ Θεού, οἱ αξεπέραστες φυσικές ομορφιές είναι ἡ τηλεόραση του Θεοῦ. Ἄς ανοίξουμε αὐτήν τήν τηλεόραση καί ἄς κλείσουμε τήν άλλη τήν διαβολική.
4)Τέλος ἄς ζητήσουμε τή βοήθεια τοῦ πνευματικού μας στό συγκεκριμένο θέμα και ἄς προσευχηθοῦμε. Ἡ Θεία βοήθεια θά έλθει καί θά μας αναδείξει νικητές. Ὁ Θεός νά τό δώσει για όλους μας.                           Κλείστε την τηλεόραση!


(πηγή: http://anavaseis.blogspot.gr/)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου