Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Προσεύχεται το παιδί σου;;

7  Απλὲς  Συμβουλὲς 

ποὺ θὰ  βοηθήσουν τὰ παιδιὰ 
νὰ κατανοήσουν τὴν σπουδαιότητα τῆς προσευχῆς:

 • Ἀφῆστε τὰ παιδιά σας νὰ σᾶς δοῦν:
 • Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν ἀπὸ τὸ παράδειγμα. 
 • Τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μᾶς πρέπει νὰ δοῦν τὴν ἡμέρα μας
 •  κάτω ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ μελέτη τῆς Βίβλου. 
 • Γίνε τὸ παράδειγμα στὰ παιδιά σου μέσα ἀπὸ τὴ δική σου ζωή.
 • Συμμεριστεῖτε τὸ πρόβλημα μαζί τους
 • . Τὶς περισσότερες φορὲς ὅταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα
 •  στὴν οἰκογένεια, οἱ γονεῖς προσεύχονται στὸ Θεὸ νὰ δώσει λύση 
 • χωρὶς νὰ συμμετέχουν στὴν προσευχὴ καὶ τὰ παιδιά. 
 • Προσευχηθεῖτε μαζί τους καὶ δῶστε τοὺς τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκθέσουν 
 • τὸν πρόβλημα τῆς οἰκογένειας καὶ αὐτὰ στὸ Θεὸ μὲ τὸ δικό τους τρόπο.
 •  Ἡ ἐπίκληση θὰ πρέπει νὰ ἔχει περισσότερο χρόνο
 •  ἀπὸ ὅτι μία προσευχὴ πρὶν τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ.
 • Συνοδεύεστε τὰ παιδιά σας μὲ μία προσευχή.
 • Καθημερινὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ διδάξουμε τὴν προσευχὴ 
 • στὰ παιδιά μας μὲ ἁπλὸ καὶ σύντομο τρόπο: 
 • Προσευχηθεῖτε μαζί τους
 •  πρὶν αὐτὰ φύγουν γιὰ τὸ σχολεῖο ἢ τὴν ἐκδρομή τους,
 •  ζητώντας τὴν προστασία καὶ τὴν καθοδήγησή τους ἀπὸ τὸ Θεό. 
 • Ζητεῖστε ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ κάνουν τὸ ἴδιο. 
 • Πολλὲς φορὲς τὰ λόγια της προσευχῆς 
 • ἔρχονται νὰ τοὺς ὑπενθυμίσουν γιὰ αὐτὸ ποὺ προσευχήθηκαν 
 • κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σχολικῶν μαθημάτων τους 
 • καὶ νὰ συμπεριφερθοῦν κόσμια καὶ χριστιανικὰ
 •  σὲ καθημερινὲς περιστάσεις.
 • Δημιουργεῖστε ἕναν κατάλογο προσευχῆς 
 • καὶ γράψτε ὅλα τὰ ὀνόματα συγγενῶν καὶ φίλων, 
 • φτιάξτε ἕναν κατάλογο μὲ ἄτομα ποὺ χρειάζονται τὴν προσευχή σας.
 •  Δῶστε τὴ δυνατότητα στὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν καὶ τὸ δικό τους κατάλογο
 •  μὲ ἀγαπημένα τοὺς πρόσωπα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, τοὺς συγγενεῖς,
 • ἀπὸ φίλους καὶ συμμαθητές τους,
 •  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀνάγκες ποὺ αὐτὰ βλέπουν καὶ γνωρίζουν.
 •  Καθορίστε συγκεκριμένη ὥρα γιὰ νὰ προσευχηθεῖτε μαζί τους. 
 • Καλὸ θὰ εἶναι οἱ δικές σας προσευχὲς νὰ εἶναι σύντομες 
 • καὶ περιεκτικὲς ἔτσι ὥστε νὰ μὴν κουράσουν τὰ παιδιὰ σᾶς 
 • ἀλλὰ καὶ νὰ δώσουν τὴν εὐκαιρία καὶ σ? αὐτὰ νὰ προσευχηθοῦν
 •  μὲ μεγαλύτερη διάθεση.
 • Εὐχαριστῆστε τὸ Θεὸ γιὰ κάθε θετικὴ ἐξέλιξη. 
 • Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ἐνῶ ἔχουμε ζητήσει 
 • ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ ἐνεργήσει καὶ ἡ ἔκβαση ἑνὸς προβλήματος
 •  ἔχει διευθετηθεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο,
 •  ξεχνᾶμε νὰ Τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. 
 • Εὐχαριστῆστε τὸ Θεὸ γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα 
 • προσευχόμενοι μαζὶ μὲ τὰ παιδιά σας.
 •  Ἔτσι θὰ μάθουν ὄχι μόνο νὰ ζητοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ εὐχαριστοῦν.
 • Φτιάξτε ἕναν κατάλογο εὐχαριστίας. 
 • Ὅταν οἱ προσευχὲς ἀπαντιόνται, 
 • σὲ θέματα ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὰ παιδιά σας,
 •  μάθετε νὰ εὐχαριστοῦν τὸ Θεὸ γὶ αὐτό. 
 • Θὰ ἦταν καλὸ μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα ποὺ προέκυψαν μέσα στὴ συγκεκριμένη ἑβδομάδα.
 • Συμβουλεῦστε καὶ συγχρόνως προσευχηθεῖτε. 
 • Ὅταν τὸ παιδὶ μᾶς ἔρχεται νὰ μᾶς ἐκθέσει ἕνα προβλήματα, 
 • π.χ. σχέση μὲ κάποιο συμμαθητή του, συμβουλεῦστε τὸ
 •  καὶ συγχρόνως προσευχηθεῖτε μαζί του γιὰ θετικὴ ἔκβαση 
 • στὸ πρόβλημα ποὺ τὸ ἀπασχολεῖ. 
 • Συμβουλεῦστε τὸ καὶ προσευχηθεῖτε συγχρόνως. 
 • Ποτὲ μὴν κάνετε τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο μόνο.

Πρέπει νὰ θυμόμαστε πὼς τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μα
ς δὲν θὰ γίνουν"πολεμιστὲς προσευχῆς", τὰ ὁποία θὰ προσεύχονται ὁλονύχτια.
 Θέλουμε ὅμως νὰ μάθουν πὼς ἡ προσευχὴ μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα ζωτικῆς σημασίας
 μέρος τῆς ζωῆς τους. Πάνω ἀπὸ ὅλα προσευχηθεῖτε στὸ Θεὸ ἔτσι ὥστε 
Αὐτὸς νὰ σᾶς ὁδηγήσει καὶ νὰ σᾶς συμβουλέψει μὲ ποιὸν τρόπο 
θὰ ἐργαστεῖτε μαζί τους. 
Καὶ μὴν ξεχνᾶτε πὼς τὸ καλύτερο μάθημα εἶναι 
τὸ δικό σας παράδειγμα. 
Ἡ δική σας πνευματικὴ πορεία θὰ γίνει εὐλογία καὶ σὲ σᾶς 
καὶ στὰ παιδιά σας, στοὺς γύρω σας!

(πηγή:http://agios-dimitrios.blogspot.gr/2013/06/7.html)


πηγή φώτο:http://agios-dimitrios.blogspot.gr/


Μάθετε στα παιδιά σας  
''Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως''.
...από όταν είναι μικρά..


(δυστυχώς πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας
 το διαβάζουν πρώτη φορά 
όταν τύχει να βαφτίσουν κάποιο παιδάκι...)Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως

Πιστεύω εἰς ἕναν θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ 
καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ,

 τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων
 φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, 
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·

τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν 

κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου 
καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα·

σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου 

καὶ παθόντα καὶ ταφέντα·
καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς·

καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺςκαὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός·


καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζώντας καὶ νεκρούς,

 οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, 

τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον,τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον 
καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου