Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Σὲ κάθε γέννα νιώθω μια ανανέωση..(συνέντευξη μια πολύτεκνης μητέρας)Σε κάθε γέννα νιώθω μια ανανέωση


Ἡ φράση τοῦ τίτλου σημαίνει πολλά, 


ἀλλὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῆς 
κ. Κυριακῆς Σάχνικα - Κοκορομύτη 
σημαίνει πολὺ περισσότερα, 
καθὼς πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἔφερε στὸν κόσμο 
τὸ δέκατο παιδί της! 
Ἡ ἴδια μίλησε στὸ «Art of Life & Health» 
γιὰ τὴν ἐπιλογή της νὰ κάνει τόσο πολλὰ παιδιά, 
γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ καὶ ὁ σύζυγός της, Κωνσταντῖνος, τὰ μεγαλώνουν, 
καὶ γιὰ τὴν ἀξέχαστη γέννηση τοῦ ἕκτου παιδιοῦ της
 στὸ αὐτοκίνητο, καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ μαιευτήριο! 
Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, στέλνει τὸ δικό της μήνυμα 
σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες:
 «Μὲ τὴ γέννα ἑνὸς παιδιοῦ 
ἡ γυναίκα νιώθει δημιουργική, 
νιώθει ὅτι ἀξίζει»!
Μέσα σὲ μιὰ τόσο δύσκολη συγκυρία, 
πῶς πήρατε τὴν ἀπόφαση 
νὰ φέρετε στὸν κόσμο 
καὶ τὸ δέκατο παιδί σας;

Προέρχομαι ἀπὸ πολύτεκνη οἰκογένεια, 
μὲ 12 ἀδέρφια. Ἔζησα καὶ μεγάλωσα 
τὰ 4 τελευταῖα τῆς μαμᾶς μου καί μοῦ ἀρέσανε. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελα νὰ κάνω καὶ ἐγὼ πολλὰ παιδιά. 
Καὶ θὰ συνεχίσω γιατί εἶμαι 34 χρονῶν
 καὶ μοῦ ἀρέσουν! Εἶναι καὶ ὁ σύζυγός σας 
παιδὶ πολυμελοῦς οἰκογενείας;

Ὁ σύζυγός μου ἔχει δύο ἀδέλφια
 καὶ δέχτηκε νὰ ἀποκτήσουμε 
μεγάλη οἰκογένεια 
γιατί τοῦ ἄρεσε, 
τὸ ἀγάπησε καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τὸν ἐνδιαφέρει
 νὰ εἶμαι καλὰ καὶ εὐτυχισμένη!Βοηθᾶ ὁ ἴδιος;

Ναί! Ὁ Κωνσταντῖνος εἶναι πράος, 
δὲν γκρινιάζει καὶ ἐμένα αὐτὸ μὲ βοήθησε 
νὰ κάνω οἰκογένεια. 
Γιατί ὅλα γίνονται ὅταν δὲν ὑπάρχει γκρίνια. 
Δουλεύει μόνο ἐκεῖνος καὶ ἔχουμε ἕνα εἰσόδημα 
καὶ τὸ πολυτεκνικὸ ποὺ παίρνουμε. 
Δόξα τῷ Θεῷ, μὲ τὴ βοήθειά Του 
τὰ ἔχουμε βγάλει πέρα!Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μεταξύ τους; 
Πῶς τὰ καταφέρνετε στὴν καθημερινότητά σας;

Ἔχω 3 κορίτσια στὴ σειρά. 
Βοηθᾶνε τὰ 4 πρῶτα παιδιά μου, ποὺ εἶναι μεγάλα. 
Ὑπάρχει συνεννόηση, σειρὰ καὶ τάξη! 
Δὲν τὰ ἔχουμε ὅλα, γ
ιατί οὔτε καὶ ἐγὼ τὰ εἶχα καὶ δὲ θέλω νὰ μάθω 
καὶ τὴν οἰκογένειά μου ἔτσι. 
Ὅλα κοινὰ καὶ ὅλα μαζί! 
Ὡς πρὸς τὴν καθημερινότητά μας, 
γίνονται καὶ πάλι ὅλα μαζί. 
Ὅταν οἱ μεγάλες ἔχουν νὰ διαβάσουν, 
ἀποσύρω τὰ μικρότερα καὶ τὰ πηγαίνω στὸ σαλόνι 
καὶ ἀσχολοῦμαι μαζί τους. 
Ὁ Θεὸς πιστεύω εἶναι αὐτὸς ποὺ τοὺς 
δίνει φώτιση νὰ διαβάζουν, 
δὲν τὰ ἔχω διαβάσει τὰ παιδιά. 
Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ μοῦ ἔδωσε οἰκογένεια
καὶ τέτοιον ἄντρα... 
Γιατί ἂν εἶχα κάποιον ἄλλον...Τώρα ποὺ θὰ ἐπιστρέψετε στὸ σπίτι 
ποιὸς θὰ ἀναλάβει τὸ
νεογέννητο;

Δὲ θὰ τοὺς τὸ ἀφήσω μὲ τίποτα, θὰ τὸ χαρῶ! 
Βέβαια, ἔχω καὶ τὸ προτελευταῖο, 
ποὺ εἶναι 2 χρονῶν καὶ τὸ ἔχω θηλάσει 1,5 χρόνο. 
Τώρα θὰ ζηλεύει! 
Γι’ αὐτὸ ὅταν πάω σπίτι θὰ ἀσχοληθῶ μὲ ἐκεῖνο, 
γιατί τὸ νεογέννητο δὲν καταλαβαίνει 
καὶ μπορῶ νὰ τὸ ἀφήσω. 
Ξέρω τὴν τακτική!Πῶς αἰσθάνεστε ἔπειτα ἀπὸ μία ἀκόμα γέννα;

Σὲ κάθε γέννα νιώθω μιὰ ἀνανέωση.
 Ἡ γυναίκα νιώθει δημιουργική, νιώθει ὅτι ἀξίζει. 
Ἀκούω πολλὲς γυναῖκες νὰ λένε 
ὅτι ταλαιπωροῦνται, 
ὅτι χαλᾶνε τὸ σῶμα τους. 
Αὐτὸ πιστεύω τὶς καταθλίβει 
καὶ τοὺς ρίχνει περισσότερο τὴν ψυχολογία. 
Δὲν πρέπει...Ὑπάρχει κάποια στιγμὴ ποὺ νὰ ξεχωρίζετε 
στὴ γέννηση τῶν παιδιῶν σας;

Θυμᾶμαι τοῦ ἕκτου παιδιοῦ μου 
ποὺ γεννήθηκε μέσα στὸ αὐτοκίνητο! 
Ἦταν ἡ ὡραιότερη γέννα! 
Μὲ τὸ σύζυγο νὰ ὁδηγεῖ καὶ τὴ μαμά μου δίπλα, 
ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ φόβο της γύρισε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. 
Ἐγὼ τὸ ἤθελα, τὸ ἤξερα ὅτι θὰ γεννήσω 
μέσα στὸ αὐτοκίνητο. Τὸ ἔλεγα τόσους μῆνες:
«Παναγία μου, βοήθησέ με νὰ γεννήσω 
ὅπως ἐσὺ γέννησες μόνη σου στὴ φάτνη!». 
Ἔσπασαν τὰ νερὰ καὶ βγῆκε τὸ παιδὶ 3,5 κιλά. 
Δὲν εἴχαμε προβλήματα! 
Τὸ χάρηκα τόσο πολύ! 
Φτάσαμε στὸ ΜΗΤΕΡΑ 
καὶ ἔφεραν ἔξω φορεῖο 
αὶ κούνια γιὰ νὰ βάλουμε τὸ μωρό! Θὰ θέλατε νὰ στείλετε κάποιο μήνυμα 
στὶς γυναῖκες ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμα παιδιὰ
 καὶ τὸ σκέφτονται;

Νὰ τὸ νιώθουν καὶ νὰ τὸ θέλουν! 
Ἀλλιῶς δὲ γίνεται. 
Ἀξίζει ὅμως γιατί περνώντας τὰ χρόνια θὰ τὸ δοῦν, 
τὸ καταλαβαίνουν καὶ δὲ θὰ τὸ μετανιώσουν. 
Δηλαδή, ἐγὼ τώρα ποὺ ἡ μεγάλη μου κόρη 
εἶναι 15 χρόνων καὶ εἴμαστε σὰν ἀδελφὲς 
καὶ τὰ λέμε ὅλα τὸ χαίρομαι πολύ. 
Εἶναι ὡραῖο νὰ εἶσαι νέα 
καὶ νὰ ἔχεις τόσο μεγάλα παιδιά!Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ γιὰ ὅλα 
καὶ σᾶς εὐχόμαστε νὰ εἶστε ὅλοι ὑγιεῖς 
καὶ νὰ χαίρεστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον!Πηγή:  art of life and health, τεῦχος 17, Ἀπρίλιος 2011


αναδημοσίευση από:    agiazoni.gr

2 σχόλια:

 1. To 8o το γέννησα κι εγω στο σπίτι γιατί δεν πρόβαλα. ήταν τέλεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σου ζήσουν όλα τα παιδάκια σου!!

   Το Blog μας έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις πολύτεκνες μανούλες..

   (τελικά το να γεννήσεις εύκολα και γρήγορα ..πριν καν φτάσεις στο νοσοκομείο είναι η κρυφή ελπίδα κάθε πολύτοκης μητέρας..και μεγάλη ευλογία..)

   Διαγραφή